CANIS-Media Obchodní podmínky

Před používáním fotobanky a e-shopu CANIS-Media, nákupem z fotobanky a e-shopu nebo stahováním jakéhokoliv obsahu stránek se seznamte s Obchodními podmínkami a Upozorněním na autorská práva. Používáním stránek CANIS-Media, nákupem z fotobanky a e-shopu nebo stahováním jakéhokoliv obsahu souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky se vztahují i a další subjekty, které zastupujete nebo kterým obsah stránek či obrazové materiály uložené na těchto stránkách zpřístupníte. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Pojmem snímek jsou dále označeny veškeré obrazové a/nebo textové materiály nebo jejich části obsažené ve fotobance CANIS-Media a to včetně náhledové verze.


Obchodní podmínky:Provozovatel: PhDr. Michal Císařovský – CANIS, IČO 10158545, Korunní 9, 120 00 Praha 2
CANIS-Media je obchodní značka provozovatele.


1.FOTOBANKA


a)LICENCE A CENA


Konečná cena každého snímku je stanovena podle způsobu použití, typu média a nákladu. Konkrétní cenu Vám zašleme e-mailem do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky společně se zálohovou fakturou a licenčními podmínkami. Po úhradě zálohové faktury obdržíte objednanou fotografii v požadovaném rozlišení e-mailem nebo poštou na CD, podle zvoleného způsobu dopravy. Úhradou licenčního poplatku ke konkrétnímu snímku potvrzujete souhlas s licenčními podmínkami CANIS-Media pro konkrétní snímek. Úhradou licenčního poplatku ke konkrétnímu snímku získáváte právo na jeho použití v rozsahu a způsobem stanoveným licenčními podmínkami.
Úhradou licenčního poplatku nedochází k převodu autorského práva ke snímku!
Kupující se zavazuje poskytnout CANIS-Media na vyžádání autorský výtisk, elektronickou verzi stránky, vzorek produktu nebo fotografii produktu (podle charakteru a ceny produktu) a to v rozsahu a termínu stanoveném licenčními podmínkami ke konkrétnímu snímku.


Typy licence
Všechny typy licencí je možné zakoupit jako výhradní nebo nevýhradní.
1. Nevýhradní licence: snímek může být i po zakoupení licence prodáván dalším zájemcům0
2. Výhradní: zakoupený snímek nemůže být po dobu 1 roku (nebo podle dohody s kupujícím) nabízen nebo poskytován dalším uživatelům. Výhradní licence je za příplatek 100 %.


A) Média: použití pro zpravodajské účely a vědecké účely, jako ilustrace k věrohodným článkům a zpravodajství v tištěných či on-line periodických a neperiodických publikacích (časopisy, jiná tištěná periodika, knihy, internetové magazíny, portály, blogy, atd). Fotografie v licenci „media“ nemohou být použity pro komerční účely (reklama, PR). U snímku musí být vždy uveden copyright ve formátu © jméno příjmení nebo ve formátu Foto: jméno příjmení (na místě obvyklém vzhledem k charakteru publikace). Licence je pro jednorázové použití. Pro opakované použití je nutné zakoupit novou licenci. Cena závisí na typu média, nákladu a formátu fotografie.
B) Reklama: Použití v reklamě nebo PR (tištěná či elektronická reklama) nebo na obaly výrobků. Obrázky je možné libovolně upravovat. Licenci lze zakoupit pro jednorázové nebo opakované použití.
C) Elektronické užití: použití pro případy, kdy bude snímek distribuován elektronickou cestou za poplatek nebo zdarma. Použití pro šablony webových stránek, spořiče obrazovek (monitory, telefony), tapety, elektronické pohlednice, MMS, prezentace (PowerPoint apod) a podobné produkty. Obrázky není možné dále upravovat s výjimkou běžných úprav (ořez, jas, kontrast). U obrázku musí být uveden držitel autorských práv. Licence je určena pro opakované použití v rámci jednotlivého produktu. Pro použití u více produktů (například spořič obrazovky + elektronická pohlednice) je nutné zakoupit příslušný počet licencí. Licence je poskytována na omezenou dobu (obvykle 1 rok od data nákupu), konkrétní doba je uvedena v licenčních podmínkách ke snímku.
D) Potisk předmětů: použití fotografie nebo její části na výrobky, které budou dále prodávány nebo rozdávány (pohlednice, samolepky, klíčenky, trička, hrnečky a další předměty). Obrázek může být dále upravován. Licence je určena pro jednorázové použití na jednotlivém produktu. Pro použití na více předmětech (např. tričko + hrneček) je nutné zakoupit příslušný počet licencí. Licence je poskytována na omezenou dobu (obvykle 1 rok od data nákupu), konkrétní doba je uvedena v licenčních podmínkách ke snímku.


2. E-shop – ostatní zboží:


Zboží se platí předem na základě zálohové faktury, kterou obdržíte e-mailem, a to převodem na účet nebo platební konto PaySec. Zboží zasíláme e-mailem, poštou nebo službou DPD podle charakteru zboží a zvoleného způsobu přepravy. Dodací lhůta u reprintů a rámovaných reprodukcí je uvedená u každé položky. U reprodukcí rámovaných individuálně, na zakázku, požadujeme zálohovou platbu.


Upozornění na autorská práva:


Veškeré obrazové materiály i jejich části včetně souvisejících textů, popisů a informací, umístěné ve fotobance CANIS-Media a na stránkách www.canis-media.cz jsou vlastněny provozovatelem CANIS-Media nebo jeho obchodními partnery a jsou chráněny autorským právem, obchodním právem a dalšími právy vztahujícími se k duševnímu vlastnictví. Veškeré obrazové materiály, jejich části včetně souvisejících textů a informací mohou být používány výhradně s písemným souhlasem provozovatele CANIS-Media a/nebo v rozsahu licenčních podmínek po úhradě licenčního poplatku.
Použití fotografií bez úhrady licenčního poplatku, bez písemného souhlasu provozovatele fotobanky nebo v rozsahu či způsobem v rozporu s licenčními podmínkami bude posuzováno jako zásah do autorských či dalších práv vlastníka snímku, případně dalších oprávněných osob.
Náhledové snímky s vodoznakem je možné stahovat a ukládat do počítače výhradně pro potřeby posouzení snímku a jeho možného využití (například náhled grafického návrhu použití). Po splnění uvedeného účelu musí být obrázek odstraněn z počítače uživatele. Jiné použití snímku nebo jeho části, jeho archivování, rozšiřování, ukládání, zveřejnění nebo distribuce (elektronickou či tiskovou formou) bude posuzováno jako porušení autorského práva k snímku. Snímky nesmějí být upravovány bez písemného souhlasu provozovatele fotobanky CANIS-Media.
Stahování a kopírování jakýchkoliv materiálů z webu pro jiné než uvedené účely, zpřístupnění obsahu stránek třetím osobám (ať již zdarma nebo za úplatu) nebo narušování obsahu stránek je zakázáno. Všechny obrazové materiály umístěné na stránkách CANIS-Media mohou být chráněny vodoznakem či jiným způsobem umožňujícím identifikaci a vyhledání neoprávněně použitého snímku. Odstranění nebo zablokování této ochrany je považováno za porušení práva vlastníka snímku.
Neoprávněné použití obrazových materiálů, jejich části a souvisejících textů bude posuzováno jako porušení příslušných právních předpisů a provozovatel CANIS-Media je oprávněn podniknout právní kroky včetně požadavku finanční náhrady vůči uživateli těchto materiálů. Provozovatel CANIS-Media si vyhrazuje právo v případě neoprávněného použití obrazových materiálů, jejich části a souvisejících textů účtovat tomu, kdo materiál neoprávněně použil licenční poplatek podle způsobu použití navýšený o pokutu ve výši 100 % licenčního poplatku za každé jednotlivé neoprávněné použití, jakož i další poplatky a náhrady škod, které mu v souvislosti s neoprávněným použitím obrazového materiálu, jeho části nebo souvisejících textů vznikly. Provozovatel CANIS-Media vyhrazuje právo domáhat se veškerých nároků vyplývajících z práv k materiálům obsaženým na webu včetně náhrady škody způsobené neoprávněným užitím obsahu soudní cestou.


Ochrana osobních údajů a odpovědnost provozovatele:


Provozovatel CANIS-Media jako zpracovatel osobních údajů činí opatření k ochraně osobních údajů svých klientů v rozsahu podmínek stanovených zpracovatelům osobních údajů. Provozovatel CANIS-MEDIA však nenese odpovědnost za neoprávněné zachycení nebo uložení osobních údajů zadávaných na veřejné internetové síti v souvislosti s používáním stránek canis-media.cz nebo při elektronické komunikace s CANIS-Media třetí stranou. Provozovatel CANIS-MEDIA činí opatření k zabezpečení stránek. Přesto nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele stránek způsobené nesprávným užíváním webu, virem nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele či třetí strany.
Provozovatel CANIS-Media nenese odpovědnost za dočasnou nefunkčnost stránek způsobenou z důvodu technické poruchy.
Provozovatel CANIS-Media si vyhrazuje právo na omezení provozu nebo přerušení provozu on-line služby bez předchozího upozornění a uživateli po tuto dobu nevzniká nárok na žádné náhrady nebo kompenzace.


Vrácení zboží:


Vrácení zboží je možné bez udání důvodu do 14 dnů od data doručení. Zboží musí být neporušené, v původním obalu a s prodejním dokladem. Částku za zboží vrácíme do 7 dnů na účet kupujícího – číslo účtu musí být uvedeno ve zpětné zásilce. Pokud není uvedeno číslo účtu, bude částka vrácena peněžní poukázkou typu C a vracená částka bude snížena o poplatky za peněžní poukázku typu C. Platbu za poštovné nevracíme.
U zboží podléhajícího autorským právům (obrazové reprodukce) nesmí být porušena ochranná fólie a samolepa. V opačném případě je zboží považováno za použité.
U fotografií určených k použití na základě licenční smlouvy není vrácení zboží možné


FAQ


Uhradil jsem licenční poplatek k fotografii. Jsem teď její vlastník?
Ne. Úhradou licenčního poplatku jste zakoupil právo použít fotografii konkrétním dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu. Nestáváte se však vlastníkem fotografie. Také nemáte právo ji dále prodávat nebo rozšiřovat, vydávat ji za vlastní dílo, nemůžete ji používat pro další účely nebo vícekrát, než bylo stanoveno.


Zakoupil jsem fotografii. Můžu z ní použít jen část pro další montáž?
Fotografii můžete dále upravovat běžným způsobem (ořez, jas, kontrast). Pokud však budete používat pouze část fotografie (selekce) samostatně nebo jako montáž do jiného snímku, potřebujete souhlas vlastníka snímku. Pokud plánujete takové použití, upozorněte na to již při nákupu snímku.


Stáhl jsem si z Vašeho webu fotografii. Nepoužil jsem ji celou, ale pouze výřez. Je to možné?
Použitím fotografie bez souhlasu vlastníka a úhrady licenčního poplatku se dopouštíte neoprávněného zásahu do autorských práv. To platí i v případě využití jen části fotografie nebo úpravy fotografie bez souhlasu autora (změna pozadí, montáž atd…).


Spřátelené weby | Obchodní podmínky | Ceník | Kontakt

Provozovatel: CANIS-Media |

NAVRCHOLU.cz